Thực hiện sơ cấp cứu không đúng cách có thể làm người bị tai nạn thương tích nặng hơn, thậm chí dẫn đến tử vong. Kỹ năng sơ cấp cứu là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng mà doanh nghiệp cần phải trang bị cho đội ngũ nhân viên để họ có thể linh hoạt ứng biến trong tất cả sự cố, đặc biệt là những sự cố bất ngờ. Sau vấn đề an toàn vệ sinh lao động thì kỹ năng sơ cấp cứu đóng vai trò rất quan trọng được GONSA để tâm tổ chức huấn luyện thường xuyên.


Các thành viên tham gia Đào tạo chụp ảnh kỉ niệm cùng cán bộ hướng dẫn

Vì vậy mới đây, GONSA đã tổ chức ngày Đào tạo Huấn luyện Sơ cấp cứu cho CBNV các phòng ban. Tại buổi Đào tạo với sự hướng dẫn của Anh Lê Tự Quốc Hiếu và Chị Nhâm Ngọc Lý Cầm, CBNV GONSA đã được hướng dẫn, ôn lại kiến thức về Sơ cấp cứu đồng thời diễn tập như một buổi sơ cấp cứu thật thụ.


Các thành viên GONSA được hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu


Các bạn thực hành với các tình huống giả định tại khu vực kho GSP GONSA

Ngoài có thêm những kiến thức bổ ích, các bạn còn có thể vận dụng những gì đã học vào những tình huống thực tế trong đời sống và nâng cao chất lượng công việc.

Một ngày đào tạo vừa vui vừa bổ ích với các thành viên GONSA!

GONSA - CHUYÊN DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM