Ngày 17/05/2024, GONSA Holdings đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại trụ sở Hiệp Phước. Đại hội cổ đông đã diễn ra thành công với sự tham gia của Hội đồng quản trị, các cổ đông và các đối tác quan trọng của Công ty.

Nội Dung Chính Của Đại Hội

1. Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động 2023

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên và báo cáo hợp nhất của GONSA Holdings năm 2023.

2. Kế Hoạch Phát Triển 2024

  • Về kinh doanh: Ra mắt nền tảng kinh doanh thương mại điện tử.
  • Về cơ sở hạ tầng: Phát triển hệ thống kho bãi, nâng cao năng lực phục vụ nhu cầu của khách hàng.
  • Về nhân sự: Xây dựng đội ngũ nhân sự theo tiêu chuẩn "Chính trực - Chính xác - Chính mình"
  • Về công nghệ: Triển khai phần mềm quản trị văn phòng điện tử (e-Office), phần mềm quản trị nguồn nhân lực (HRM), phần mềm điều phối hàng hóa.

 

Đại hội đồng cổ đông 2024 của GONSA Holdings đã diễn ra thành công tốt đẹp, không chỉ đánh dấu một năm phát triển mà còn mở ra những cơ hội và thách thức mới. Hội đồng Quản trị GONSA Holdings cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, sáng tạo và đổi mới để mang lại giá trị cao nhất cho cổ đông và cộng đồng.

—————————

GONSA - CHUYÊN DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM

Specializing in Pharmaceutical Services

#GONSA #logistics #pharamceuticals