Hình Thức Thanh Toán

Quý khách mua sản phẩm GON SA  tại bệnh viện, nhà thuốc và thanh toán trực tiếp với bệnh viện, nhà thuốc.